27. dets 2007

Me ei otsi
vastuseid
küsimustele,
mida me ei tea.
Me otsime
kinnitust
selle kohta,
mida teame.
Või arvame teadvat.

Selle peale,
millest meil
aimugi pole,
lööme käega
ja ütleme,
et kõike
ei olegi
tarvis teada.

Kommentaare ei ole: